"Serveis flexibles.

Costos i recursos variables, adaptats a les teves necessitats"

"Les millors eines al teu servei"

Project Management integral de projectes industrials, aplicant les tècniques indicades per el Project Management Institute

Visió global de negoci certificada per MBA de la UdG

Assessorament sobre requeriments legals a través del col.legi d'enginyers tècnics industrials de Girona

Disseny i generació de plànols amb llicencies oficials de Solidworks i Autocad. Amb el suport les eines d'escaneig 3D de Matterport.

"Nosaltres marxem, però les nostres obres queden"

"Analitzar, crear, optimitzar i consolidar

instal.lacions i productes industrials"