Implantació nova línia producció vi espumós

Província: Zaragoza

Sector: Vitivinícola

Any: 2018-2019

Durada projecte: 9 mesos

Tasques realitzades: Direcció tècnica del projecte, després del tancament de la venda i fins a l’aprovació final de la posta en marxa per part del client. Coordinant recursos interns i externes entre empresa, proveïdors i client final. Tasques de disseny i delineació.

Ampliació major de fàbrica existent

Província: Girona

Sector: Alimentació

Any: 2014-2017

Durada projecte: 4 anys

Tasques realitzades: Gestió permisos, preparació projecte bàsic, preparació pressupostaria, coordinació interna amb stakeholders interns, coordinació i selecció proveeïdors, direcció equip obra civil, direcció equip de serveis industrials i direcció equip logísitica, cap de projecte adjunt.

Des de la preparació de la petició de credit, fins finalitar la posta en marxa i entrega instal.lacions a fàbrica.

Disseny i impaltanció estació picking amb robot d'ampolles

Província: Barcelona

Sector: Vitivinícola

Any: 2021

Durada projecte: 1 any

Tasques realitzades: Disseny, compres, implantació i posta en marxa estacions: Aliemtació ampolles, Robot picking, Fromadora mutliformat caixes, encaixat, tancat i etiquetat.

Gestió implantació 2 torradors industrials café

Província: Girona 

Sector: Alimentació

Any: 2010-2012

Durada projecte: 2 anys

Tasques realitzades: Direcció tècnica del projecte, en representació de la propietat. Coordinant recursos interns i externes entre empreses i diferents proveïdors. Participant en el disseny de les instal.lacions, en la selecció de proveïdors i en el seguiment de fabricació, entrega i posta en marxa dels equips.

Generació bessó virtual planta packaging

Província: Barcelona

Sector: Vitivinícola

Any: 2020

Durada projecte: 2 setmanes

Tasques realitzades: Generació d'un bessó virtual de dues línies d'emplentat i expedició (2.000m2). Per empresa multinacional, la qual necessitava per un projecte poder compartir el model entre companys ubicats en difrentes ubicacions a nivell mundial.

Millora implantació línia producció i integració nou detector de metalls i netejadora pots vidre

Província: Girona

Sector: Alimentació

Any: 2018

Durada projecte: 6 mesos

Tasques realitzades: Direcció tècnica del projecte, en representació de la propietat. Coordinant recursos interns i externes entre empreses i diferents proveïdors. Participant en el disseny de la línia, en la selecció de proveïdors i en el seguiment de fabricació, entrega i posta en marxa dels equips.

Disseny i desenvolupament porta de seguretat intel.ligent per creuaments industrials

Província: Girona

Sector: Seguretat Industrial

Any: 2021-2022

Durada projecte: 12 mesos

Tasques realitzades: Estudi mercat, redacció requeriments producte, desenvolupament tècnic, recerca de proveïdors, proves internes realització plànols i generació documentació tècnica per llançament comercial. 

* Projecte desenvolupat amb l'ajuda dels cupons d'ACCIÓ

Girador gàbies per aclarit cava

Província: Barcelona

Sector: Vitivinícola

Any: 2019-2020

Durada projecte: 3 mesos

Tasques realitzades: Enginyeria inversa de millora sistema preexistent, incloent totes les fases del projecte, des de l’estudi fins a la posta en marxa.

Implantació final de línea embotellat vidre (acumulació, encaixat, etiquetat i paletizat)

Província: Barcelona

Sector:Vitivinícola

Any: 2019

Durada projecte: 1 any

Tasques realitzades: Disseny lay out, compra i integració equips diferents proveeidos, gestió terminis entrega, coordinació muntatge, posta en marxa i millores.

Disseny millora pinça robot

Província: Barcelona

Sector: Alimentació

Any: 2023

Durada projecte: 1 mes

Tasques realitzades: Recopilació punts de millora, redisseny i proposta millores, plànols, seguiment fabricació, muntatge i ajustatge.

Project managment màquines stick pack y Stand up pouch

Província: Barcelona

Sector: Alimentació

Any: 2021

Durada projecte: 1 any

Tasques realitzades: Direcció de projectes des de la recepció de la comanda fins a la finalització de la posta en marxa. Coordinant recursos interns (oficina tècnica elèctrica i mecànica, compres, fabricació, FAT i SAT). Gestionant millores i modificacions sobre la compra inicial.

Direcció projecte extensió planta fabricació cápsules

Província: Girona

Sector: Alimentació

Any: 2012-2013

Durada projecte: 2 anys

Tasques realitzades: Direcció d'equip de projectes per l'extensió de planta de fabricació de càpsules. Implantació AGV's, implantació línies de producció, implantació de equips de procés, ampliació edificis i ampliació serveis industrials.