"Mes de 20 anys d'experiència al teu servei,

aportant un punt de vista extern i fresc"

Treballant colze amb colze, ens integrem amb el teu equip. Aportant un punt de vista extern i fresc, que permet millor solucions, ja sigui integrant solucions ja existents en altres models d'èxit i generant noves sol.lucions, adaptades al dia a dia del teu equip.

Sedip Enginyeria t’ofereix assessorament, posant a la teva disposició l’experiència en la gestió integral de projectes industrials, la qual s’ha aconseguit en més de 20 anys d'experiència, participant en projectes majores el els entorns industrials més exigents en àmbits tan diversos com:

  • Estudis de fluxos i dimensionament d’instal·lacions industrials.
  • Equipaments de procés alimentari de productes sòlids, en pols i líquids.
  • Equipaments d’envasat i empaquetat.
  • Equipaments d’instal·lacions logístiques.
  • Zones d’emmagatzematge industrial.
  • Àrees de serveis industrials.
  • Zones socials industrials.
  • Urbanitzacions industrials.
  • Obra civil industrial.

Tenir en compte tots els passos que haurem de seguir en els nostres projectes. Les etapes que haurem d’anar passat i saber amb anticipació quins obstacles haurem de sortejar, ens permet reduir els imprevistos i optimitzar el nostre temps i inversió, en definitiva simplificar la gestió.