"Experiència, treball i il.lusió"

Sedip ofereix experiència en la generació d'una nova línia de negoci dintre del sector de serveis B2B dintre del séctor industrial.

Des de la realització d'un estudi de mercat acurat. Analitzant el sector, fortaleses i debilitats del negoci. Ajudant a crear una nova línia que permetrà créixre el teu negoci, reforçant i creant àrees necessàries amb recursos propis, externs i o subcontractats.

Treballant en la generació de continguts SEO per pàgina web alineat amb la filosofia del negoci.

Fent recerca i establint relació amb nous proveeidors, productes i solucions, adaptades a les necessitats dels clients.

Organitzant la política comercial digital a través de campanyes SEM i acompanyant per un servei d'atenció als nous clients excel.lent.

Ajudant i facilitant a les propietats el poder atendre el dia a dia de la seva empresa, mentres Sedip s'encarrega d'anar avançat i consolidant, pas a pas, la creació d'una nova línia de negoci.

Creant entorns de treball on la formació i el bon ambient entre els col.laboradors és la base del creixement empresarial.

 - Projecte significatiu -

Generació de una nova línia de negoci de serveis industrials (Safeway360)

Província: Girona

Sector: Serveis Industrials

Any: 2019-2024

Tasques realitzades en estreta col·laboració amb la propietat de l'empresa mare: Estudi mercat (fires internacionals, fires nacionals, web i entrevistes clients),  anàlisis fortaleses i debilitats empresa mare, recerca col·laboradors i nous proveïdors, direcció técnica, creació contingut pàgina web, posicionament SEO y SEM, visites tècniques/comercials amb clients, negociació, atenció clients, servei postvenda, coordinació tasques oficina comercial/técnica. Tasques de disseny de noves solucions i productes.