Es pot combinar PMI amb Agile/Scrum?

Habitualment es fa un enfoc exclusiu entre PMI, associat a la metodologia Waterfall, i la metodologia Agile/Scrum. Això no és sempre del tot correcte.

De manera general l'enfocament Waterfall s'alinea bé amb molts dels principis i processos descrits al PMBOK*, ja que tots dos emfatitzen una planificació detallada, una seqüència lineal d'activitats i un enfocament estructurat per a la gestió de projectes. 

Molts professionals certificats pel PMI utilitzen l'enfocament Waterfall en els seus projectes a causa de la seva estructura i rigor, i apliquen els principis i els processos del PMBOK per garantir una gestió eficaç del projecte. 

Tot i això, és important tenir en compte que el PMBOK també abasta altres enfocaments i metodologies, com Agile, per la qual cosa els professionals certificats pel PMI poden adaptar els seus coneixements i habilitats a diferents contextos i necessitats de projecte.

 

Des de Sedip us podem ajudar en la gestió dels vostres projectes. Seleccionan i aplicant les millors técniques disponbiles.

 

* El Project Management Institute (PMI) és una organització internacional que promou les millors pràctiques en la gestió de projectes a través del marc de referència, el PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Tot i que el PMBOK abasta una varietat d'enfocaments i de metodologies de gestió de projectes, tradicionalment s'ha associat més amb l'enfocament Waterfall.