Gestió de projectes: Waterfall vs Agile/Scrum

Es podria simplificar i resumir en que mentre Waterfall és més adequat per a projectes amb requisits estables i ben definits, Agile/Scrum és ideal per a projectes on la incertesa i la necessitat d'adaptació són altes. Cada enfocament té els seus avantatges i desavantatges, motiu per el qual, és necessari tenir en consideració davant de quina casuística ens trobem i quina metodologia pot ser la que ofereixi millors resultats.

 

Waterfall:

L'enfocament Waterfall segueix una seqüència lineal d'activitats on cada fase s'ha de completar abans de passar a la següent.
- Planificació detallada: Cal una planificació detallada a l'inici del projecte, amb un abast i requisits definits des del principi.
- Canvis difícils: Els canvis en els requisits són difícils d'incorporar un cop s'ha iniciat una fase específica del projecte.
- Lliurables al final: Els lliurables finals es presenten al final del projecte, cosa que pot portar molt de temps abans que els interessats vegin resultats tangibles.

 

Agile/Scrum:

- Enfocament iteratiu i incremental: L'enfocament Agile/Scrum es basa en cicles curts de desenvolupament iteratiu i incremental, cosa que permet adaptar-se ràpidament als canvis.
- Flexibilitat: Es prioritza la flexibilitat i la capacitat de resposta als canvis, cosa que permet ajustar els requisits i prioritats durant tot el projecte.

- Col·laboració i comunicació: Es fomenta la estreta col·laboració entre els membres de l'equip i les parts interessades, amb una comunicació constant i transparent.
- Lliuraments freqüents: Es realitzen lliuraments freqüents i funcionals durant tot el projecte, cosa que permet obtenir retroalimentació primerenca i ajustar el rumb segons calgui.

Des de Sedip us podem ajudar en la gestió dels vostres projectes. Seleccionan i aplicant les millors técniques disponbiles.