" Project managment responsable"

Des de les fases conceptuals a la posta en marxa. Sedip col·labora amb els vostres projectes oferint la seva experiència en:

 • Càlculs de capacitats.
 • Masterplans
 • Layouts
 • Planificació.
 • Previsió de costos.
 • Projectes conceptuals.
 • Obtenció permisos.
 • Projectes de detall.
 • Coordinació tècnica.
 • Amidaments
 • Confecció i execució de FAT’s & SAT’s
 • Compres tècniques.
 • Relació amb els proveïdors.
 • Documentació tècnica.